Image Alt

Praktische info

Zaterdag 19 augustus 2023

Programma 19 augustus 2023

Categorie Tijd
A Individueel met koersfiets (3 ronden / 13,3km) 12:00
Prijsuitreiking A 13:05
B Individueel met tijdritfiets (3 ronden / 13,3km) 13:05
Prijsuitreiking B 14:15
C Koppel tijdrit met koersfiets (3 ronden / 13,3km) 14:10
D Koppel tijdrit met koersfiets (3 ronden / 13,3km) 14:10
Prijsuitreiking C + D 15:00
E G-sporters (3 ronden / 13,3km) 14:40
Prijsuitreiking E 15:30
F Ploegentijdrit met koersfietsen (4 ronden / 17,7km) 15:30
Prijsuitreiking F 17:45

Deelnemers

De wedstrijd wordt ingericht voor wielertoeristen en andere sportievelingen.

 

Renners die titularis zijn van een wedstrijdvergunning van een federatie, zijn niet toegelaten tot de wedstrijd, behalve voor G-sporters en handbikers. Inbreuken hiertegen veroorzaken de onherroepelijke declassering van de frauderende ploeg.

 

Enkel correct ingeschreven ploegen en individuele renners worden toegelaten. Een ploeg of renner is pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld effectief is betaald.

 

De deelnemers worden ingedeeld in 7 categorieën met voor elke categorie een afzonderlijk eindklassement. De categorieën zijn:

A: Individueel met koersfiets
B: Individueel met tijdritfiets
C: Koppel tijdrit met koersfiets
D: Koppel tijdrit met tijdritfiets
E: G-sporters
F: Ploegentijdrit met koersfietsen
G: Ploegentijdrit met tijdritfietsen

 

In alle categorieën wordt voor deelnemende dames en exclusieve damesploegen eveneens een afzonderlijke rangschikking opgemaakt.

 

Er wordt in een extra prijs voorzien voor de snelste Gelenaar in elke categorie. Bij de ploegen is de extra prijs voor de ploeg waarvan ALLE leden van de ploeg uit Geel komen. Hij/zij of de ploeg krijgt voor minstens één jaar de titel “Tijdritkampioen van de stad Geel”.

 

Gemengde heren- en damesploegen zijn toegelaten, maar zij zullen ingedeeld worden in de categorie van de herenploegen.

 

Vermits de wedstrijd is opgenomen in de lijst van de Vlaamse Gemeenschap bestaat de mogelijkheid dat er een dopingcontrole plaatsvindt.

 

GDPR: Gebruik van foto’s en beeldmateriaal

De inschrijver verklaart zich akkoord dat het nemen en het gebruiken van zowel gericht als van niet-gericht beeldmateriaal die verband houden met de GP Roland waarvoor zij zich ingeschreven hebben, vrij gebruikt mogen worden door WTC Roland.

Ploegen

Een ploeg die deelneemt in de reeks met gewone koersfietsen bestaat uit maximum 4 renners. Een ploeg die deelneemt in de reeks met tijdritfietsen bestaat eveneens uit maximum 4 renners.De gebruikte fietsen mogen speciale tijdritfietsen zijn, waarbij de keuze van stuur, wielen en helm volledig vrij is.

De aankomsttijd van de derde renner bepaalt de ploegtijd.

Alle renners van een ploeg dragen een zelfde trui.

Fietsen

In de categorie “koersfiets” moet er worden gereden met een klassieke koersfietsen met een klassiek gebogen koersstuur zonder extra beugels, en wielen met minstens 16 spaken en een diameter van 28″. De punt van het zadel moet zich minstens 5 cm achter de loodlijn door de trapas bevinden. De gebruikte helm moet een klassiek model zijn.

 

In de categorie “tijdritfiets” mag er gereden worden met tijdritfietsen, waarbij de keuze van stuur, wielen en helm volledig vrij is.

Het dragen van een reglementaire valhelm is steeds verplicht.

Rugnummers

Op alle rijders dienen rugnummers aangebracht te worden die door de organisatie uitgereikt worden. De nummers worden verkregen na het betalen van een waarborg van 10 €. De veiligheidsspelden voor de bevestiging dienen door de deelnemers zelf meegebracht te worden. De nummers kunnen in de administratieve zone afgehaald te worden. Dit dient ten laatste één uur voor vertrek van de rijders of de ploegen te gebeuren. Het terugbrengen van de nummers kan gebeuren tot ten laatste één uur na afsluiten van de wedstrijd.

 

De rugnummers mogen niet gewijzigd worden, noch in de nummering, kleur of formaat. Niet bijsnijden dus! Nummers die niet in hun originele toestand teruggebracht worden verliezen het recht op terugbetaling van de waarborg.

Wie wordt tijdritkampioen van de stad Geel ?!

Organisatie & reglementering

Elke ploeg zal begeleid worden door een motorrijder. Tijdens de reeks met individuele renners zullen een aantal juryleden op motoren, verspreid over het parcours, toezien op het correcte verloop van de wedstrijd en speciaal op het individuele karakter van de wedstrijd. Een deelnemer die tijdens de individuele proef betrapt wordt op “stayeren” riskeert declassering.

  • De omloop van 4,42 km wordt afgezet door seingevers.
  • De tijdrit bedraagt 13,3 km voor de individuele deelnemers (categorieën A en B), voor de koppeltijdritrijders (categorie C en D), en voor de G-sporters (categorie E); m.a.w. er worden 3 ronden in wijzerzin afgelegd.
  • De tijdrit bedraagt 17,7 km voor de categorie “F”met gewone koersfietsen; m.a.w. er worden 4 ronden in wijzerzin afgelegd.
  • De tijdrit bedraagt 22,1 km voor de categorie “G” met tijdritfietsen; m.a.w. er worden 5 ronden in wijzerzin afgelegd.

Volgwagens of motoren (andere dan deze van de organisatie) zijn niet toegelaten.
Inrijden (opwarming) of verkenning van het parcours is tijdens de wedstrijd ten strengste verboden. Vooral in de aankomstzone (100 m voorbij en 400 m vòòr de aankomstlijn) zal bij niet naleving hiervan, declassering het gevolg zijn omdat het een correcte tijdsopname verstoort.

 

Eens de start van de wedstrijd gegeven, zal het parcours nog slechts door de renners in wedstrijd en de officiële begeleiders van de organisatie mogen gebruikt worden. De koerscommissaris zal ploegen die met een te lage snelheid rondrijden en hiermee de vlotte koersorganisatie dreigen te verstoren, vervroegd afvlaggen. Deze ploegen moeten onmiddellijk het parcours verlaten.

 

De aankomsttijd van de derde renner bepaalt de ploegtijd.

 

Een ploeg die wordt ingelopen moet zoveel mogelijk rechts rijden om tijdens het inhalen de andere ploeg(en) zo weinig mogelijk te hinderen. Nadat een ploeg is ingehaald, moet deze ploeg een afstand bewaren van minimum 10 meter. Indien een ploeg is ingehaald, is het haar niet toegelaten de leiding te nemen noch te profiteren van het zog van de ploeg door wie ze werd ingehaald. Deze regel geldt eveneens voor de geloste renners.

De ploeg die een andere inhaalt moet een laterale afstand laten van minstens 2 meter. Een geloste renner mag zich niet bij een andere ploeg voegen, noch hulp verlenen of ervan genieten. Geloste renners mogen de volgende ronde niet terug aansluiten (ook niet bij pech).

Het duwen, zelfs tussen renners van dezelfde ploeg, is verboden.

In geval van uitsluiting van een renner wordt de ploeg uitgesloten en wordt de klassering gewijzigd. Bij onvoorziene situaties is (na overleg met de betrokken renner, ploeg of ploegen) de beslissing van de organisatoren onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

 

De startlijst zal op de website verschijnen zodra deze volledig en definitief is. Het zal de verantwoordelijkheid van elke deelnemer en deelnemende ploeg zijn om zich te vergewissen van de volledigheid en de juistheid van hun gegevens. Iedere fout en/of wijziging dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de organisatie via gp@wtcroland.be

 

Elke deelnemer verklaart zich, louter door zijn deelname, akkoord met het wedstrijdreglement en zal alle instructies van de organisatoren onverwijld opvolgen. Er is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten voor de deelnemers. Wij raden de deelnemers aan zelf een persoonlijke ongevallen verzekering te nemen. In geen enkel geval kan de organisatie verantwoordelijk gesteld worden voor enigerlei materiële en/of lichamelijke schade.

 

Voor G-sporters:
Er wordt geen onderscheid gemaakt in categorie, doch alle categorieën zijn welkom:

KlasseType fietsType beperking
T1-T2driewielerfysieke beperking
H1-H2-H3-H4-H5handbike (ligfiets)fysieke beperking
Btandemvisuele beperking
C1 – C2 – C3 – C4 – C5Tweewielerfysieke beperking
VETweewielerverstandelijke beperking
ASSTweewielerAutisme

We zorgen er voor dat er een speciaal toilet aanwezig zal zijn.
Stayeren is ook hier niet toegelaten, er is geen UCI licentie nodig en het dragen van een (fiets)helm is verplicht.

Het parcours

Elke ronde is 4,42km, volledig vlak en autovrij.
Start en aankomst: Kapel Groenenheuvel – GEEL.
Er wordt in wijzerzin gereden!

Eenmaal het parcours van de tijdrit afgesloten is (omstreeks 11u30), wordt er niemand meer toegelaten om te verkennen of om in te rijden.

Download tijdrit GPX

Parkeren

  • Parkeren kan in Groenenheuvel (straat) en Rijn ( N71) en op de parking van de feestzaal “Loana”, Kievermont 11 te Geel. Op deze plaatsen is er voldoende parkeergelegenheid. Volg de aanwijzingen van de parkeerwachter.
  • De administratieve-, de HoReCa- en de start- en aankomstzone bevinden zich aan de Kapel Groenenheuvel – 2440 Geel. Vanuit Geel centrum, richting Mol via de Rijn, na +- één km ga links naar Stalpaart.

Warm-up tracks

Om op te warmen hebben we een warming-up rondje voorzien, Let wel op dit parcours is NIET verkeersvrij !:

Download warming-up GPX

Randanimatie

  • Buitenterras met zicht op parcours
  • Tussentijden en voorlopige stand geprojecteerd op groot scherm
  • Frietkraam met alle mogelijke snacks

Afval

De organisatie zal in de administratieve- en in de HoReCa zone in voldoende vuilniszakken (grijze en blauwe) voorzien om het afval in te verzamelen.
In de blauwe zakken dient alle plastiek-, metaal en drankkartonafval gegooid te worden. In de grijze zakken moet het restafval gedeponeerd worden.

Het is verboden om afval op de grond te gooien, ook niet op het fietsparcours. Afval van bijvoorbeeld gels en repen moet meegedragen worden en in de respectievelijke afvalzakken gegooid worden.

Drank zal in glazen / afwasbare plastieken bekers / wegwerpbekers geschonken worden. (volgens devoorschriften van de stad Geel!)

wie wordt de snelste ploeg van de stad Geel ?

Vul je gegevens in om op de hoogte gehouden te worden van onze Grote Prijs Roland ploegentijdrit.

Of mail ons op: