Image Alt

Kandidaat leden

Kandidaat-leden WTC Roland

Een kandidaat-lid dient het seizoen voorafgaand aan het lidmaatschap, aan minstens 25 clubritten deel te nemen. Hij/zij zal op voorhand te kennen geven dat een lidmaatschap nagestreefd wordt zodat de gereden ritten geregistreerd kunnen worden. Het bestuur zal na het wielerseizoen het kandidaat-lid al dan niet aanvaarden.

Er worden geen aansluitingen “ad hoc” aanvaard. Een betaling van lidgeld zonder voorafgaande aanvaarding door het clubbestuur heeft geen automatische aansluiting tot gevolg.

Een kandidaat-lid kan vrijblijvend enkele ritten meerijden.

We vertrekken telkens van aan ons clublokaal op het stationsplein, Café ’t Kelderke, op de hoek van Kwakkelberg.

Onze fietskalender is op onze website terug te vinden.
We vetrekken wel héél stipt.

WTC Roland stelt er prijs op om enkel gemotiveerde kandidaat-leden te aanvaarden. De club hanteert een zogenaamd “Kruisjesreglement” dat de voorwaarden waaraan een clublid dient te voldoen, opsomt. Dit reglement is op onze website na te lezen. Er dient jaarlijks aan alle voorwaarden voldaan te worden. Hierop worden geen uitzonderingen toegestaan.

Ik som enkele belangrijke voorwaarden op:

  • Een jaarlijks minimum van 25 clubritten zoals die op de clubkalender verschijnen, dient absoluut gereden te worden.
  • Er vertrekken telkens 3 ploegen (A, B, C) met hun respectievelijke richtsnelheden.
  • Een deelname aan de “après-rit” in het clublokaal ’t Kelderke wordt sterk aanbevolen.
  • Een defensief rijgedrag en een geordende fietsdiscipline dienen te worden gerespecteerd.
  • De rittenleiders bepalen langs waar er gereden wordt en leggen desgevallend de maximum aan te houden snelheid op.
  • Het dragen van een helm en clubshirt zijn verplicht.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

wie wordt de snelste ploeg van de stad Geel ?

Vul je gegevens in om op de hoogte gehouden te worden van onze Grote Prijs Roland ploegentijdrit.

Of mail ons op: