Image Alt

Reglement

Kruisjesreglement WTC Roland

1. Het officiële programmaboekje, zoals het oorspronkelijk vóór het seizoenbegin opgemaakt werd, is en blijft de basis waarin de officiële ritten opgesomd worden.

2. Enkel de ritten die op zaterdag, zondag en de ritten die op officiële feestdagen (als iedereen vakantie heeft) gereden worden zullen in aanmerking komen om kruisjes te verwerven.

3. Per dag kan er maximaal één kruisje verdiend worden, ook al rijdt men meerdere ritten.

4. Om de rangschikking te bepalen zullen enkel de gescoorde kruisjes in rekening gebracht worden. Het kilometeraantal heeft louter een statistische waarde en is géén basis voor het rangschikken van eventuele ex-aequo leden.

5. Er moet minimaal 3/4 de van de origineel in het programmaboekje vermelde ritafstand in groepsverband afgelegd worden.

6. Wijzigingen aan het originele programmaboekje (bv. vertrekuur, autovervoer of niet, etc.) moeten ten laatste 3 dagen vóór de rit aan alle leden per mail gecommuniceerd worden. Een louter schriftelijke wijziging in het programmaboekje dat ter inzage ligt in het clublokaal, is van géén waarde met als gevolg dat deze rit géén kruisje oplevert voor de deelnemers. Enige uitzondering hierop is wanneer bij de start van de rit, met alle aanwezigen, een andere bestemming afgesproken wordt.

7. Wijzigingen aan het originele programmaboekje (op de wijze zoals beschreven in artikel 6.) vervangen niet de oorspronkelijk geplande rit, zij komen er enkel als extra bij. Hierdoor kunnen te allen tijde leden die dit wensen, ook de oorspronkelijk geplande rit officieel rijden. Dit betekent dat er op één dag theoretisch zelfs zes ritten mogelijk worden:

• de gewijzigde A- rit en de oorspronkelijke A- rit,
• de gewijzigde B- rit en de oorspronkelijke B- rit,
• de gewijzigde C- rit en de oorspronkelijke C-rit.

8. Deelnemen aan een rit zonder helm of clubshirt geeft geen recht op een kruisje.

9. Ingeval van noodweer bij het vertrek, en als iedere aanwezige akkoord gaat, geeft dit wel recht op een kruisje als er toch niet gereden wordt.

Topics

Rittenleider

De rittenleiders bepalen langs waar er gereden wordt.

  • Bij de snelheid dienen zij er enkel op toe te zien dat de maximumsnelheid niet overschreden wordt.
  • Bij lekke band of andere mechanische problemen wordt dit zo vlug mogelijk opgelost en de weg verder gezet. Kunnen de problemen niet worden opgelost dient het lid zelf voor repatriëring te zorgen. Bij pech belt u het gratis noodnummer van VWB : 0800-787.62. geef uw naam, lidnummer of rijksregisternummer en de plaats waar u met pech staat door en binnen 30 min.(onder normale omstandigheden) is de wegenwachter bij u.
  • Als er tijdens het fietsen iemand onwel wordt of een ongeval gebeurt, wordt gezien wat de mogelijkheden zijn om de persoon in kwestie veilig thuis te brengen. Eventueel met een ziekenwagen naar het ziekenhuis.
  • Eén of meerdere vrijwilligers kunnen eventueel met de betrokken persoon op een rustig tempo naar huis fietsen.

Kandidaat rittenleiders mogen zich altijd aanmelden bij het bestuur. Opgegeven rittenleiders die onverwacht verhinderd zijn kunnen om vervanging vragen.

Koptrekkers

Alle leden die aan kop rijden houden zich aan de regels en respecteren de maximumsnelheid. In dat geval hoeft de rittenleider helemaal niet in te grijpen.

Meefietsende leden

Alle leden dienen goed te beseffen dat er speciaal 3 groepen worden gevormd om iedereen de kans te geven om mee te fietsen met een groep die het dichts bij zijn of haar behoeften past. Zo is het perfect mogelijk dat je de ene dag in een andere groep rijdt dan een andere dag. Elk lid dient zich aan te passen aan de groep waarmee hij of zij fietst. Bij de indeling van de groepen kan je zien hoe er gereden wordt. Hou daar rekening mee bij de keuze van je groep.

Afspraak i.v.m. afhaken voor het einde van de rit

Als iemand afhaakt voor het einde van de rit moet hij hiervan de rittenleider op de hoogte brengen. Zo vermijden dat we onderweg opeens iemand kwijt zijn. (Kan ongemerkt gevallen zijn, pech gehad hebben of onwel geworden zijn).

Afspraak i.v.m. geven van opmerkingen

Heb je opmerkingen over een rit, snelheid, lengte, bespreek dat dan rechtstreeks en liefst discreet met de rittenleider of iemand van het bestuur in een positieve sfeer.

Laten we samen een gezellige club blijven in een vriendschappelijke en sportieve sfeer.

FIETSAFSPRAKEN

Wij willen allemaal onze hobby in goede omstandigheden beoefenen en naar onze eigen mogelijkheden invullen. Om die reden worden de fietsers verdeeld in groepen van verschillend niveau. Tevens is het nodig om concrete afspraken te maken zodat iedereen weet wat men kan verwachten en waar iedereen zich ook dient aan te houden.

Bij WTC ROLAND hebben wij 3 groepen.

De snelheden van de groepen worden gelijkmatig verspreid zodat iedereen een groep vindt op het niveau van zijn of haar kunnen. Anderzijds sluiten de snelheden mooi op elkaar aan zodat een vlotte overgang naar een groep met een hogere of lagere snelheid mogelijk is.

Groepen

A-groep

Er wordt door de koptrekkers gereden tussen 32-35 km/u. Er wordt met zoveel mogelijk mensen gedraaid aan de kop.

B-groep

Er wordt door de koptrekkers gereden tussen 30-32 km/u. Aan iedereen die graag meedraait aan de kop wordt deze mogelijkheid gegeven. Er wordt gelijkmatig en rustig terug opgetrokken naar de afgesproken snelheid na de bochten of na een afslag.

C-groep

Er wordt door de koptrekkers gereden tussen 28-30km/u. Aan al wie graag meedraait aan de kop wordt deze mogelijkheid gegeven.

CLUBGEVOEL

Op zaterdag eindigen de ritten ten laatste om 16u30 en op zon- en feestdagen om 11u30. Om het clubgevoel aan te smeden is het belangrijk om na de rit gezellig samen te zijn en met een koffie, een frisdrank of een lekker biertje wat bij te praten.

Om alles in goede banen te leiden zijn er natuurlijk enkele mensen nodig die hierop toezien en het initiatief nemen.

Goede afspraken zijn een must, goede afspraken maken goede vrienden.

Samen uit, Samen thuis – Fiets Wijs – Gezonde geest in een Gezond lichaam.

wie wordt de snelste ploeg van de stad Geel ?

Vul je gegevens in om op de hoogte gehouden te worden van onze Grote Prijs Roland ploegentijdrit.

Of mail ons op: